Provincians, de nou

Provincians, de nou

Provincians, de nouper Salvador Cot Director, 28 d’abril

Les províncies tornen a Catalunya. La sortida de la crisi epidemiològica més important que ha patit aquest país des de fa més de cent anys es farà a partir de les quatre províncies administratives i no pas les set regions sanitàries en què està dividida Catalunya. L’Estat no només ha menystingut el Govern català, sinó que ha recuperat la divisió administrativa de 1833, la que va fer d’Espanya un país centralitzat que, des d’aleshores, gira al voltant del poder polític i financer de Madrid. A partir d’ara quan anem a la capital d’Espanya ja serem una mica més “de províncies”. Espanyols, sí, però sempre “provincians”.

El govern PSOE-Podemos ha obviat l’estructura autonòmica i ha governat amb dos nivells; l’Estat com a institució central i excloent i les províncies, una divisió territorial sense capacitat legislativa, amb poca visibilitat pública i molt colonitzada pels partits polítics. En resum, una institució sense perfil polític que ressalta encara més el poder omnímode de Madrid.

En un àmbit tan sensible com la salut, amb competències exclusives de la Generalitat, els ciutadans d’aquest país hauran de prestar atenció, de nou, a les províncies. En el sentit competencial, exactament igual al què va passar el 1939.