Herbals

Herbals

Logo herbes

Les herbes i els vegetals, un món apassionant.

Per sort és un món cada dia de més actualitat, ganyant dia a dia més seguidors i aplicacions.

Les herbes aplicables a la medicina, al tractament personal, a la cuina, als perfums.  Són una de les bases fonamentals dels medicaments produïts als laboratoris farmacèutics. I cada dia són més els seguidors de les seves aplicacions naturals, procurant evitar les manipulacions industrials.

Cal realment retornar i reaplicar tota la ciència basada en les herbes, els vegetals i els arbres, els productes naturals.

Estem redescobrint  la saviesa humana basada en l’aplicació de les herbes. Ho viem en el cas de les tremantinaires, en l’augment de llibres i escrits sobre la curació i aplicació de les herbes. Redescobrim els tractats medicinals dels antics.

2 seccions:

. Herbes medicinals i aromàtiques

. Productes naturals