Les plantes crasses

Les plantes crasses

Les plantes crasses són plantes que emmagatzemen l’aigua en les seves fulles, tiges i arrels. Les fulles tendeixen a ser gruixudes i carnoses, però alguns gèneres i espècies tenen fulles més gruixudes que unes altres. Les crasses tendeixen a prosperar en climes secs i poc humits.

Són molt apropiades per a decorar ambients d’interior plens de llum. La seva grandària i predilecció pels recipients diminuts permeten treure profit de testos i porta testos petits.

Els agrada viure atapeïdes, ben juntes, en testos plans Necessiten poca terra, les arrels no acostumen a aprofundir, sinó a estendre’s superficialmen, pel que poden viure en recipients petits, ideals per a disposar en grups, coordinant materials, textures i colors,

Hi ha un altre gran avantatge: necessiten poquíssim reg per la seva capacitat de reservar aigua en els teixits de les fulles, i tenen fama de cuidar-se pràcticament soles. Això sí, l’ambient ha de ser lluminós, condició imprescindible perquè aquestes plantes gaudeixin d’una llarga i saludable vida.

Fàcils de multiplicar: Es reprodueixen per esqueix de fulles o separant els fills que neixen a la base de les plantes. Només cal enterrar el fill, la branqueta o la fulla en un substrat humit de sorra i de torba.

Plantes i fotografies de Montserrat Soldevila

Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses
Plantes crasses Plantes crasses