A la mar en processó pel Carme

A la mar en processó pel Carme

A la mar en processó pel Carme, festa del mar i dels pescadors.

María José Ramos, a el Punt-Avui

La Verge del Carme és la patrona de nave­gants, mari­ners i pes­ca­dors perquè segons s’expli­cava, la Mare de Déu va sal­var un vai­xell anglès a la deriva enmig d’una ter­ri­ble tem­pesta. Al segle XVIII l’almi­rall mallorquí Antoni Bar­celó Pont de la Terra va pro­moure aquesta festa, que de seguida va ser accep­tada i estesa entre els mari­ners, que també ano­me­na­ven la Verge del Carme Ste­lla Maris. Ante­ri­or­ment, a Cata­lu­nya el patró de la gent del mar era sant Elm, com ho tes­ti­mo­nia encara el nom d’alguna con­fra­ria. A l’actu­a­li­tat els pes­ca­dors tenen com a patrons la Verge del Carme i sant Pere. La festa del Carme se cele­bra a mol­tes pobla­ci­ons cos­ta­ne­res el 16 de juliol o en dates pro­pe­res amb pro­ces­sons amb una part de recor­re­gut a terra i una altra a la mar, amb la imatge de la Verge embar­cada en bar­ques enga­la­na­des.

Vídeos sobre aquesta tradició:

 

 

Deixa un comentari, si us plau

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.